1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

                تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-95 ادامه مطلب

اطلاعیه ثبت نام حضوری

اطلاعیه ثبت نام حضوری

       قابل توجه دانشجویان جدید الورود پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد (ثبت نام حضوری و تحویل مدارک).ادامه مطلب

شهریه تحصیلی سال 95-94

شهریه تحصیلی سال 95-94

          اطلاعیه شهریه تحصیلی سال 95-94 پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهدادامه مطلب

Previous
Next

امور آموزشی و پژوهشی

taghvim

تقویم آموزشی


تقویم آموزشی پردیس بین الملل در فاصله ای قبل از شروع هر

نیمسال به اطلاع دانشجویان....

-------------------------------------------------------------------------

eorm2فرم های آموزشی وپژوهشی

جهت ایجاد سهولت در گردش کارهای آموزشی-پژوهشی

------------------------------------------------------------------------

aeennamehآیین نامه ها

مطالعه مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان.....

------------------------------------------------------------------------

Researchمراحل انجام امور پژوهشی

جهت سهولت در انجام امور پژوهشی دانشجویان......

آخرین اخبار